nộp mẫu 06 trước ngày 20/12/2016

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế; Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính; Căn cứ các quy định về việc áp dụng phương pháp kê khai thuế GTGT; Đối với Doanh nghiệp kê khai theo quý có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ từ quý 4/2015 đến quý 3/2016 dưới 1 tỷ đồng hoặc doanh nghiệp kê khai theo tháng có tổng doanh thu bán hàng hóa từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2016 dưới 1 tỷ đồng tự nguyện áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ 01/01/2017 thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2016. Nếu sau ngày 20/12/2016, Doanh nghiệp tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ thuộc diện phải nộp mẫu 06/GTGT vẫn chưa gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ áp dụng phương pháp TRỰC TIẾP với các trường hợp còn lại.

Mẫu 06/GTGT - Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT mới nhất năm 2016 (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Kính gửi: ....Chi cục thuế Quận 12……………….

 

Tên người nộp thuế: ...Công ty HI BAY...

Mã số thuế: ......0112397015...............

Địa chỉ: ..406/17A Đường TA28, phường Thới An, quận 12, Tp.HCM

 

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: dịch vụ kế toán trọn gói, dạy kế toán .................

 

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ..khấu trừ...; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi …thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ…. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp …khấu trừ…, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ..khấu trừ….

 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm...2016 - 2017..

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

 

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                             Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

Tải về tại đây:

 Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Mẫu 06/GTGT

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll