Mức xử phạt đối với công ty không nộp hoặc chậm nộp báo cáo tài chính quyết toán năm.

Báo cáo tài chính quyết toán năm, một nhiệm vụ không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 188, Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác đều có quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. Đều phải lập báo cáo tài chính quyết toán năm theo quy định tại khoản 2 Điều 8, Luật Doanh nghiệp 2014, và nếu có công ty con thì phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con (Điều 191 Luật Doanh nghiệp 2014):

1. Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;

b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;

c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.

2. Yêu cầu công ty con nộp báo cáo, tài liệu để lập báo cáo tài chính tổng hợp.

 Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như: quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.

Người quản lý công ty mẹ sử dụng các báo cáo đó để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Mức xử phạt đối với công ty không nộp hoặc chậm nộp báo cáo tài chính quyết toán

Theo quy định tại Điều 10, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ thì việc doanh nghiệp không thực hiện lập báo cáo tài chính hằng năm hay không báo cáo quyết toán hằng năm thì doanh nghiệp đó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và bị tịch thu bản báo cáo tài chính cố tính chất giả mạo.

Ngoài ra, những người thuộc tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp còn có thể bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng (điểm a khoản 3 Điều 10, Nghị định 105/2013/NĐ-CP).

Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của HI BAY: 093.890.5657 để được giải đáp.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll