Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

mức lương căn bản năm 2017

Bảng lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/01/2017

Lương tối thiểu vùng 2017 áp dụng cho đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 bất kể người làm việc ở loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào. Quy định trước đây tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP áp dụng đối với người lao động làm việc ởdoanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Bảng lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Từ ngày 01/01/2016-31/12/2016

(Nghị định 122/2015/NĐ-CP)

 

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Áp dụng từ ngày 01/01/2017

(Nghị định 153/2016/NĐ-CP)

Mức tăng so với năm 2016

I

3.500.000 đồng/tháng

3.750.000 đồng/tháng

250.000 đồng/tháng

II

3.100.000 đồng/tháng

3.320.000 đồng/tháng

220.000 đồng/tháng

III

2.700.000 đồng/tháng

2.900.000 đồng/tháng

200.000 đồng/tháng

IV

2.400.000 đồng/tháng

2.580.000 đồng/tháng

180.000 đồng/tháng

 

Không chỉ có sự thay đổi về mức lương, sang năm 2017 còn có sự thay đổi về địa bàn áp dụng. Cụ thể

Bảng lương cơ sở áp dụng trong năm 2017

Là mức lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang, lương cơ sở cũng có sự thay đổi nhằm giúp cán bộ, công chức có điều kiện sống tốt hơn.

Bảng lương cơ sở năm 2017 được áp dụng như sau:

 

Thời gian

Mức lương cơ sở năm 2017

Căn cứ pháp lý

Từ ngày 01/01/2017 - 30/6/2017

1.210.000 đồng/tháng

  Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Từ ngày 01/7/2017 - 31/12/2017

1.300.000 đồng/tháng

  Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016

 
Trên đây là mức lương cơ sở chung áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Căn cứ vào Nghị định 47/2016/NĐ-CPNghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cũng nhưVăn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành để biết được mức lương cụ thể mà cán bộ, công chức được nhận là bao nhiêu. 
  • BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  • BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC


Xem chi tiết Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước và Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập TẠI ĐÂY.

Các đối tượng áp dụng bảng lương trên tại Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành.

 

 

Ngoài những nội dung trên còn một số điểm nổi bật như có thể sẽ ban hành Luật tiền lương tối thiểu vì các quy định cứng trong Bộ luật lao động 2012 có nhiều điểm không cong phù hợp. Do vậy, sẽ phải ban hành Luật tiền lương tối thiểu để áp dụng và thực hiện theo cơ chế thị trường.

Đồng thời, sẽ dự kiến thông qua dự kiến sẽ thông qua Bộ luật lao động sửa đổi 2017 tại kỳ họp Quốc hội thứ 4, khóa XIV sẽ diễn ra vào khoảng tháng 10, 11/2017. Sau hơn 03 năm đi vào thực hiện, Bộ Luật lao động 2012 đã có bộc lộ nhiều hạn chế, điểm bất cập. Trong Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Bộ Luật lao động đã có nhiều điểm đề xuất mới như:
  • Đề xuất: Quy định cụ thể hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc;
  • Tăng tuổi nghỉ hưu (hiện có nhiều ý kiến trái chiều về nội dung này);
  • Tăng ngày nghỉ hưởng nguyên lương cho người lao động (xem xét bổ sung ngày kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện biên phủ 7/5 hàng năm vào ngày nghỉ lễ quốc gia);
  • Tăng số giờ làm thêm trong một năm;
  • Bổ sung quy định cấm ký kết các loại hợp đồng khác thay cho hợp đồng lao động khi phát sinh quan hệ lao động.
  • Người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi có quyền từ chối làm việc ban đêm;
  • Quy định hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên phải giao kết bằng văn bản.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll