Mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2017

cách lập tờ khai thuế môn bài, mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2017 và cách xác định mức thuế phải đóng

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài mới nhất nắm 2016 theo mẫu 01/MBAI 

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì thuế môn bài là việc đầu tiên cần quan tâm trong công việc kế toán, Vậy áp dụng như thế nào để biết cách lập tờ khai thuế môn bài cho công ty nhanh nhất !  Chính xác nhất !

Trước khi tìm hiểu về cách kê khai thuế môn bài các bạn cần nắm một số vấn đề dưới đây:

Thuế môn bài là gì? là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm

Thủ tục nộp thuế môn bài:

  • Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế môn bài ở cấp nào thì nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế cấp đó.
  • Trong trường hợp công ty có nhiều chi nhánh, cửa hàng…thì nộp thuế môn bài tại địa phương nơi có chi nhánh, cửa hàng…
  • Trong trường hợp kinh doanh lưu động thì nộp thuế tại nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thời hạn nộp thuế môn bài:

  • Đối với cơ sở đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm.
  • Đối với các cơ sở có năm thành lập là 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Vì có rất nhiều trường hợp khác nhau về cách lập tờ khai thuế môn bài do đó các bạn có thể áp dụng cho công ty mình trong từng trường hợp cụ thể

 

căn cứ Nghị định 139/2016/CP-NĐ: Quy định về lệ phí môn bài mới. Bậc thuế môn bài thay đổi.

Bậc thuế môn bài mới nhất áp dụng từ ngày 01-01-2017

Bậc thuế môn bài được quy định cụ thể như sau:

+ Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa, dích vụ:

Số TT Vốn đăng ký

 

(Vốn điều lệ/ vốn đầu tư)

Mức lệ phí/năm

 

(đồng)

1 Trên       10.000.000.000 đồng 3.000.000
2 Từ dưới  10.000.000.000 đồng 2.000.000
3 Chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh … 1.000.000

+ Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh hàng, hóa dích vụ:

Số TT Mức doanh thu/năm

 

(đồng)

Mức lệ phí/năm

 

(đồng)

1 Trên   500.000.000 1.000.000
2 Trên   300.000.000 – 500.000.000  500.000
3 Trên   100.000.000 – 300.000.000  300.000


Lưu ý:

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mới thành lập lập được cấp đăng ký thuế, mã số doanh nghiệp mã số thuế trước 06 tháng đầu năm thì mức lệ phí đóng cả năm; trong 06 tháng cuối năm mức đóng lệ phí là 50% mức lệ phí cả năm.

– Riêng tổ chức, cá nhân không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm dù có thành lập thời điểm nào trong năm.

– Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có doanh thu từ dưới 100 triệu đồng/ năm; kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định; cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối … thì không phải nộp lệ phí môn bài.

– Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh mới thành lập, thời gian kê khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh; nếu được cấp phép mà chưa hoạt động thì thời hạn là 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, đầu tư).

– Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã hoạt động thì thời hạn nộp phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm (không phải kê khai lại lệ phí môn bài ngoại trừ có thay đổi vốn đăng ký).

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll